Què és la consciència? Com és que es pot crear a partir de sinapsis neuronals?