La mort ens roba les persones que estimem, o ens les guarda per sempre en el record?