El camí que sembla més fàcil és sempre el correcte?

A-