Com és que hem nascut si al final dels nostres camins hi ha una mort eterna?